Neurosonologie

Neurosonologie, Cévní poradna

 Ultrazvuková diagnostika u neurologických pacientů

 • V rámci neurosonologického vyšetření lze ultrazvukem vyšetřit
  • cévy zásobující mozek – tepny a žíly na krku (krkavice a vertebrální tepny) dále tepny a žíly mozkové, tepny v oblasti oka. Ultrazvukem tedy hodnotíme všechny cévní patologie v těchto oblastech zejména jejich zůžení.
  • měkké tkáně v oblasti krku a očnice včetně měření prominence papily n. opticus (městnání na očním pozadí).
  • hluboké mozkové struktury – zejména oblast substantia nigra v rámci podpory diagnostiky Parkinsonovy choroby.
  • periferní nervy, šlachy a svaly horní a dolní končetiny se zaměřením na úžinové syndromy- syndrom karpálního tunelu, patologie n. ulnaris v oblasti lokte, postraumatické stavy apod.
 • Ultrazvukové vyšetření pacienta nezatěžuje rentgenovým zářením, nevyžaduje aplikace kontrastních látek a je stran vyšetření cév rovnocenné s CT nebo MR angiografií.
 • Ultrazvukové vyšetření kromě diagnostiky umožňuje dlouhodobé sledování patologických nálezů a jejich vývoje v čase nebo stavů po řešení těchto patologií.
 • K ultrazvukovému vyšetření máme k dispozici vlastní ultrazvukový přístroj s lineární 12 MHZ a transkraniální 2MHz sondou

Indikace k neurosonologickému vyšetření v rámci cerebrovaskulárního poradenství

 • Stav po cévní mozkové příhodě či tranzitorní ischemické atace
 • Pacienti s vysokým rizikem stenózy krční tepny (věk nad 50 let, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, kouření, obezita, cévní mozková příhoda u přímých příbuzných zejména v mladším věku)
 • Závrativé stavy k vyloučení stenózy vertebrální tepny
 • Pacienti indikování k výkonu v celkové anestezii zejména při kardiochirurgických výkonech, nebo pacienti s cévními rizikovými faktory jako prevence vzniku mozkové příhody během výkonu
 • Změření intimomediální šíře v karotické tepně jako známky cévního postižení u pacientů s vysokým krevním tlakem
 • Pacienti se známým onemocněním krčních a mozkových tepen (stenózy aterosklerotického či jiného původu, cévní malformace, aneurysmata)
 • Screening zkratové vady – foramen ovale patens (PFO) jako příčina paradoxní embolizace

Indikace k neurosonologickému vyšetření v jiných indikacích

 • Parkinsonova nemoc – hodnocení substatia nigra
 • Monitorace šíře komorového systému  pacientů s hydrocefalem
 • Zhodnocení postižení n. medianus při klinických příznacích syndromu karpálního tunelu (dále i ostatních perif. nervů horní a dolní končetiny)
 • Diagnostika foramen ovale patens u potápěčů jako prediktivní faktor Kesonovy nemoci

 Vyšetření krčních a mozkových tepen v rámci prevence

 • Věk nad 50 let
 • Vysoký krevní tlak
 • Cukrovka
 • Vysoký cholesterol
 • Kouření
 • Obezita
 • Cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu u přímých příbuzných zejména v mladším věku
 • Pacienti indikování k výkonu v celkové anestezii zejména při kardiochirurgických výkonech, nebo pacienti s cévními rizikovými faktory jako prevence vzniku mozkové příhody během operačního výkonu
 • Potápěči – diagnostika zkratové vady – foramen ovale patens (PFO)

Indikace pacientů k dispenzarizaci v cévní neurologické ambulanci:

 • pacienti po cévní mozkové příhodě
 • pacienti po tranzitorní ischemické atace
 • pacienti se známým onemocněním krčních či mozkových tepen (stenózy aterosklerotické či jiné etiologie, cévní malformace, aneurysma)
 • pacienti indikovaní k léčbě s preskripčním omezením (dabigatran, rivaroxaban, apixaban apod.)